Guest article · Opinion

Why we protect our border (Swedish)

Varför vi skyddar vår gräns

Guest article for Swedish Nya Tider

Frågan som ungrarna måste besvara i den så kallade ”kvotfolkomröstningen” i oktober lyder:
”Vill du ge den Europeiska Unionen mandat att placera icke-ungerska medborgare i Ungern utan godkännande av det ungerska parlamentet?”.

Ungern har varit EU:s problembarn sedan 2010-2011, när den nyvalda högerregeringen godkände en ny konstitution och ett stort antal legala reformer som kom att ge premiärminister Viktor Orbán stämpeln ”kontroversiell”. Då kritiserades Ungern för att inte respektera EU:s regler, och frågan om medielagen dyker fortfarande upp då och då i internationell press, trots att vi kan konstatera att, efter oändliga förhandlingar med EU och Venedigkommissionen, det troligen inte finns något annat medlemsland vars lagar har granskats så intensivt.Om vi bortser från alla diskussioner kring folkomröstningen i Ungern, berör frågan ett mycket viktigt ämne för europeiska medborgare. Förra året tvingades ett antal nationer konstatera att de befann sig längs något som kal­las för Västra balkanrutten, vare sig de ville det eller ej. Vid vägens slut finns Tyskland och Sverige, länder med liberal eller, som de själva formulerar det, generös invandringspolitik, vilket gör att länderna längs rutten har hamnat i den beklagliga situationen att behöva betala för beslut de inte själva har fattat. I stället för att helt enkelt låta migranterna passera genom sitt territorium, beslöt den ungerska regeringen att inta rollen som Europas bastion.

Något ironiskt blev Ungern förra året måltavla för kritik när landet respekterade EU:s regler i enlighet med Schengen-samarbetet, samtidigt som andra beslöt att nonchalera dem. Länderna längs Balkanrutten blev de första som fick uppleva migrationskrisens baksida, medan Österrike, Tyskland och Sverige förblev naiva under en längre tid.

Fallet Ungern skapade stor misstro bland många européer, som frågade sig varför de europeiska institutionerna och västeuropeiska regeringar häftigt kritiserade Ungern för att landet följde reglerna, medan de som bryter mot dem är oförmögna att göra någonting för att hantera krisen och migrantströmmen fortsätter. Ungerska ministrar har på senare tid påpekat flera gånger att alla beslut som i någon mån bromsade inflödet av migranter fattades på nationell nivå av medlemsstater, inte av de europeiska institutionerna.

(…)

Det informella mötet i Bratislava följde traditionen med färdplaner och åtaganden. Vise­grád-länderna [mellanstatlig organisation i Centraleuropa med Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern] utfärdade ett gemensamt uttalande där de klargjorde att omplacering för dem endast var godtagbart om det är frivilligt och att varje medlemsland skulle hjälpa till efter sin erfarenhet och förmåga. Planen är bra, men ingen plan är meningsfull förrän det sker ett avgörande skifte i den europeiska migrationspolitiken. I Bratislava påpekade premiärminister Viktor Orbán att ”det kommer att finnas en dragningskraft för migration så länge som Tyskland inte sätter något tak för antalet migranter man släpper in, samtidigt som Schengen-avtalet fastställer att Grekland måste förhindra människor att ta sig in i Europa, vilket landet inte gör”.

(…)

Vad blir slutsatsen? Tiden för färdplaner och toppmöten är förbi. Vi behöver en total och grundläggande förändring av EU:s migrationspolitik, men endast ett fåtal länder verkar vara beredda att genomföra en sådan. Medan de flesta medborgare i väst- och nordeuropeiska länder vill se mycket striktare regler, är deras regeringar förblindade av politisk korrekthet. Klyftan mellan folket och eliterna är så djup att dessa ledare oundvikligen gräver sina egna politiska gravar.

Folken i Väst- och Nordeuropa bör behålla sitt sunda förnuft. Sedan när måste vi godta att miljoner människor kan röra sig genom våra länder utan någon kontroll? Människor, vars identitet och motiv vi inte känner till? Varför accepterar österrikare, tyskar och svenskar att deras gator är fulla av ekonomiska migranter som inte har någon som helst möjlighet till asyl och som begår brott?

Centraleuropa håller på att bli den sista bastionen för sunt förnuft i Europa. Vi kan dock inte göra detta själva, eller hur? Ni, där uppe i norr, borde förbli den stolta och rika nation som vi trodde att ni är, inte ett åtlöje. Gott mit uns, Sverige.

Översättning: Tobias Svensson

Read the whole article in Swedish on Nya Tider’s website!

Advertisements

One thought on “Why we protect our border (Swedish)

  1. And here is what happen if you do not protect your home-your country.Bbc has made a documentary about Sweden as a threat to their neigbour countries.This documentary should be spread to warn people going to Sweden.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s